BPS – BPV

Rapport 2019 de l'Observatoire

The annual report of the Brussels – Prevention and Security Observatory follows up recurrent data from the police, the judiciary, but also from municipal administrative sanctions. Studiorama designed the layout in collaboration with Bonjour Inc.

 

Le rapport annuel de l’Observatoire de Bruxelles – Prévention et Sécurité fait le suivi de données récurrentes de la police, de la justice, mais aussi des communes relatives aux Sanctions administratives communales. Studiorama en a fait la mise en page en collaboration avec l’agence Bonjour Inc.

 

Het jaarverslag van het Brussels Observatorium – Preventie en Veiligheid volgt de terugkerende gegevens op van de politie, het gerechtelijk apparaat, maar ook van de gemeenten met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties. Studiorama ontwierp de layout in samenwerking met het bureau Bonjour Inc.

 

> Full version FR

> Full version NL